LEI

En af Danmarks få akkrediterede serviceleverandører af LEI-koder

REGISTRER

REGISTRERING AF LEI

Den 3. januar 2018 trådte nye regler i kraft på værdipapirmarkedet, hvilket blandt andet indebærer, at banker er forpligtet til at foretage transaktionsrapportering til finansielle tilsynsmyndigheder. Disse regler indebærer, at alle fysiske eller juridiske enheder, der udfører transaktioner, skal kunne identificeres i rapporteringen. For juridiske enheder indebærer dette, at det er obligatorisk at få udstedt en LEI-kode (Legal Entity Identifier).

Danske banker og værdipapirinstitutter har dermed pligt til at rapportere alle transaktioner i finansielle instrumenter, som udføres på egne eller kunders vegne. Disse finansielle instrumenter inkluderer aktier, obligationer, derivater med mere. Denne rapportering er grundlaget for, at de berørte myndigheder kan overvåge markedet, udrede misbrug og dermed sikre en velfungerende og retfærdig handel.ALLE JURIDISKE ENHEDER SKAL REGISTRERE EN LEI-KODE

For at kunne sikre en konsekvent transaktionsrapportering inden for EU skal alle juridiske enheder fremover have en LEI-kode for at kunne handle med værdipapirer.

Enkeltmandsvirksomheder, der handler med andre finansielle instrumenter end derivater, behøver dog ikke at registrere LEI. Hvis enkeltmandsvirksomheden handler med derivatinstrumenter, kræver den gældende EU-lovgivning dog, at virksomheden har en LEI-kode. Derudover skal man forsikre sig om, at modparten også har en LEI-kode.

SÅDAN FÅR DU EN LEI-KODE VIA OS:

Første skridt er at registrere en brugerkonto i forår internetportal. Når du har registreret brugerkontoen, modtager du en e-mail med et link til verificering af e-mailadressen. Når du klikker på linket, bliver du logget ind på vores internetportal, hvor du kan fuldføre ansøgningsprocessen. I forbindelse med dette kan du registrere en ansøgning om LEI-kode for én eller flere juridiske enheder.

Når du har udfyldt alle obligatoriske informationer om virksomheden/den juridiske enhed, klikker du på knappen Registrér. Det er vigtigt at bemærke, at du ikke behøver at registrere nogen nye brugerkonti for det tilfælde, at du senere ønsker at registrere ansøgninger for yderligere juridiske enheder. Så skal du i stedet bare logge ind på din brugerkonto med de brugeroplysninger, som du allerede har modtaget.

Når du har registreret en ansøgning om LEI, skal du afvente validering og oprettelse af LEI. Behandlingstiden for udstedelse af en LEI-kode er som regel 2-4 bankdage. Når din LEI-kode er blevet oprettet, får du besked via e-mail.

BAGGRUNDEN FOR SYSTEMET I KORTE TRÆK

Inden GLEIS-systemet blev indført, fandtes der ingen pålidelig og robust måde at identificere juridiske enheder på i et globalt perspektiv. Mange lande har godt nok handelsregistre, hvor juridiske enheder står opført, men når der skal refereres til juridiske enheder på tværs af landegrænser, har disse registre vist sig at være utilstrækkelige.

AFTALE MELLEM G20-LANDE

I 2014 trådte en ny lov i kraft, som indebar, at G20-landenes aftale om brug af LEI-koder blev obligatorisk for juridiske enheder, som udfører transaktioner med derivater. Som følge af den nye lovgivning (MiFID II), som blev indført fra januar 2018, skal juridiske enheder, der sælger eller køber et finansielt instrument, der er optaget til handel på en markedsplads, også registrere sig og have en LEI-kode.

Indførelsen af denne LEI-kode har stor betydning i forhold til at opnå øget gennemsigtighed på finansmarkederne. LEI har nemlig gjort det muligt at registrere og identificere juridiske enheder i den obligatoriske rapportering af transaktioner.

GARANTI FOR EN TRYG OG KONTROLLERET HANDEL

Når du registrerer dig til LEI, bliver du tilknyttet et system, som garanterer en tryggere og mere kontrolleret handel med værdipapirer. Herunder fortæller vi lidt mere om, hvad det indebærer at registrere en LEI-kode med vores hjælp.

For at registrere dig til en LEI-kode hos os skal du gå ind på vores website og følge instruktionerne. Hvis du har behov for masseregistrering, kan du kontakte os for at få yderligere information.

Hvordan ved man, om en ansøger allerede har en LEI-kode, så der ikke bliver udstedt dubletter? Alle de ansøgninger om LEI, som vi modtager, gemmes sammen med alle de globalt udstedte koder både i vores og i GMEI Utilitys database. Når der registreres en ansøgning om LEI, bliver den kontrolleret på baggrund af disse databaser. Hvis der forekommer en dublet, bliver vi underrettet. Derefter overtager vi håndteringen af sagen, og registranten vil blive kontaktet og bedt om at forklare sig.

BEKRÆFTELSE SENDES VIA E-MAIL

Når din ansøgning er blevet valideret, modtager du en bekræftelse via e-mail, og herefter er din kode klar til brug, når du skal gennemføre en transaktion.

Alle LEI-kodeansøgninger er offentligt tilgængelige, så man kan sikre adgang til alle relevante data og dermed minimere risikoen for dobbelt udstedelse af LEI-koder.

REGISTRERING AF LEI – SÅ LANG TID TAGER DET

Kontrol af korrekt udfyldt og modtaget formular sker omgående.

Kontrol af en ansøgning, som er sendt af en repræsentant for en juridisk enhed, sker omgående, hvis ansøgningen er selvregistreret. I tilfælde af uklarheder vil en af vores medarbejdere kontakte ansøgeren.

Ved såkaldte bulkregistreringer vil den indsendte Excel-fil blive valideret i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Udstedelse af en LEI-kode efter validering på baggrund af offentlige kilder bør normalt ikke tage mere end 2-4 arbejdsdage.

Det er ikke kompliceret at registrere sig til en LEI-kode. Vil du vide mere om denne metode til sikring af en tryggere handel med værdipapirer? Du er velkommen til at kontakte os – så hjælper vi dig godt på vej!

Akkrediteret agent for LEI-udstedelse